عنوان پست سازمانی:مدیر کل ثبت احوال کردستان
نام ونام خانوادگي:حسن صومی
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مدیریت دولتی
سوابق شغلی:29 سال
تلفن:
نوع استخدام:رسمی
سابقه ایثارگری: