تاریخچه ثبت احوال کردستانثبت احوال بصورت یکپارچه و منسجم در جهان مربوط به قرن نوزدهم میلادی است. در ایران همزمان با نوسازی و مدرنیزاسیون و نیاز به شناسایی اتباع جهت ایجاد ارتش منظم، اخذ مالیات و... تاسیس ثبت احوال در  دستور کار قرارگرفت از این رو در جلسه مورخه 30 آذر ماه 1297 هجری شمسی" اداره ای تحت عنوان اداره سجل احوال در وزارت داخله (کشور) وقت" به تصویب هیات وزیران رسید و با صدور  اولین شناسنامه برای دختری به نام فاطمه ایرانی در تاریخ 3 دیماه 1297 در تهران فعالیت خود را آغاز کرد.

 به موجب قانون  مصوب  24 خرداد 1304 مجلس شوراي  ملي از طرف ورزات كشور  تدريجاً  ادارات  ثبت احوال در شهر‌ستانها  داير و  شروع  به  توزيع  شناسنامه  ثبت  وقايع  چهار‌گانه نمود.  اداره‌ي كل ثبت‌  احوال  استان كردستان درسال 1305 در سه  شهر  سنندج، بيجار  و  سقز  داير و  شروع  بكار  نمود   و بتدريج  اداره ي ثبت احوال در شهرستانهاي قروه- بانه- مريوان -كامياران - ديواندره  - دهگلان -  سرو آباد -  كراني - نمشير  تاسيس و در حال حاضر با دوازده اداره  و دو نمايندگي در سطح  استان   ارائه  خدمات  سجلي مي نمايد. "اولين  سند سجلي  براي   آقاي شيخ احمد‌ غياثي  فرزند  حاج  شيخ محمد باقر  غياثي  با  تاريخ تولد  1269  در تاريخ 20/10/1305 در شهر سنندج "تنظيم شده است.