مهلت قانونی ثبت وفات 10روز پس از وقوع می باشد ثبت احوال نوین زمینه توسعه پایدار کارت ملی هوشمنددروازه ورودبه دولت الکترونیک

دیدارمدیرکل با بخشدار کرانی

چهار شنبه 26 تیر 1398
صومی مدیرکل ثبت احوال استان کردستان روز بیست و پنجم تیرماه با نباتی بخشدار کرانی دیدار و گفتگو کرد. ....  

برگزاری جلسه کمیته صیانت از حقوق شهروندی ثبت احوال کردستان

سه شنبه 25 تیر 1398
جلسه کمیته صیانت از حقوق شهروندی روز بیست و چهارم تیرماه با حضور حسن صومی مدیرکل ثبت احوال استان کردستان در دفترمدیرکل برگزار شد. ....  

دیدار مدیر کل ثبت احوال استان با رئیس کل دادگستری استان کردستان

شنبه 22 تیر 1398
حسن صومی مدیرکل ثبت احوال کردستان بیستم تیرماه با محمدرضا مترقب رئیس کل دادگستری استان کردستان دیدار و گفتگو کرد. ....  

دیدار مدیر کل ثبت احوال استان با مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کردستان

شنبه 15 تیر 1398
حسن صومی مدیرکل ثبت احوال استان کردستان سیزدهم تیرماه با فرانک قدسی مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کردستان دیدار و گفتگو کرد. ....  

دیدار مدیرکل ثبت احوال استان کردستان با رییس سازمان ثبت احوال کشور

چهار شنبه 12 تیر 1398
صومی مدیرکل ثبت احوال استان کردستان و هیات همراه روز یازدهم تیرماه با دکترحمید درخشان نیا رییس سازمان ثبت احوال کشور دیدار و گفتگو کردند. ....  

اولین جلسه طرح پایش در سال 98

سه شنبه 28 خرداد 1398

پیام تسلیت و همدردی

یکشنبه 12 خرداد 1398

·         قانون ثبت حوال

·         فصل 1:کليات

·         فصل 2:اسناد و مدارک ثبت احوال

·         فصل 3:ثبت ولادت

·         فصل 4:ثبت وفات

·         فصل 5:ازدواج و طلاق

·         فصل 6:صدور شناسنامه

·         فصل 7:صدور کارت شناسايي ملي

·         فصل 8:نام خانوادگي

·         فصل 9:تعويض شناسنامه هاي موجود

·         فصل 10:تهيه مقدمات

·         --------------------------------------------------------------------

·         قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي وجلوگيري از تزلزل آنها

·         قانون دیوان عدالت:فصل اول ـ تشکیلات

·         قانون دیوان عدالت: فصل دوم ـ صلاحیت و اختیارات دیوان

·         قانون دیوان عدالت: فصل سوم ـ ترتیب رسیدگی در دیوان

·         --------------------------------------------------------------------

·         آئین نامه طرز رسیدگی به هیاتهای حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال

·         قانون تخلفات جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 10/5/1375 مجمع تشخیص مصلحت نظام

·         قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 29/12/1353

·         قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22/4/1365

·         قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب 6/5/1364

·         قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم منشره در مجموعه قوانین 1312 مصوب 31/4/1312

·         قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای اتباع ایرانی

·         تصویب نامه هیات وزیران آئین نامه اجرائی قانون الزام اختصاص  شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب 1378

نظر شما در مورد وب سایت جدید ثبت احوال چیست؟نظر شما در مورد برخورد کارکنان ثبت احوال استان با ارباب رجوع چیست؟


برای ورود به صفحه آمار رویدادهای حیاتی روی شکل زیر کلیک کنید