مهلت قانونی ثبت وفات 10روز پس از وقوع می باشد ثبت احوال نوین زمینه توسعه پایدار کارت ملی هوشمنددروازه ورودبه دولت الکترونیک

برگزاری دوره آموزشی سازوکارهای اخذ اطلاعات بیومتریک

چهار شنبه 23 آبان 1397
دوره آموزشی سازوکارهای اخذ اطلاعات بیومتریک در کارت هوشمند ملی روز22 آبانماه درسالن اجتماعات اداره کل برگزار شد. ....  

فراخوان ارائه طرحهای پژوهشی

دو شنبه 14 آبان 1397
....  

ستاد برگزاری یکصدمین سال تاسیس ثبت احوال تشکیل شد

یکشنبه 6 آبان 1397
اولین جلسه ستاد برگزاری یکصدمین سال تاسیس سازمان ثبت احوال روز پنجم آبانماه به ریاست صومی مدیر کل و با حضور معاونین، حراست و روابط عمومی دردفترمدیرکل تشکیل شد. ....  

برگزاری دوره آموزشی آداب و اسرار نماز

شنبه 5 آبان 1397
دوره آموزشی آداب و اسرار نماز ویژه کارکنان ثبت احوال استان کردستان از یکم آبان ماه به مدت سه روز در مرکز آموزش اداره کل برگزار شد. ....  

سرپرست جدید ثبت احوال شهرستان سنندج منصوب شد

سه شنبه 1 آبان 1397
طی حکمی از سوی حسن صومی مدیرکل ثبت احوال استان کردستان ، اسدالله سوار به سمت سرپرست جدید اداره ثبت احوال شهرستان سنندج منصوب گردید، ....  

·         قانون ثبت حوال

·         فصل 1:کليات

·         فصل 2:اسناد و مدارک ثبت احوال

·         فصل 3:ثبت ولادت

·         فصل 4:ثبت وفات

·         فصل 5:ازدواج و طلاق

·         فصل 6:صدور شناسنامه

·         فصل 7:صدور کارت شناسايي ملي

·         فصل 8:نام خانوادگي

·         فصل 9:تعويض شناسنامه هاي موجود

·         فصل 10:تهيه مقدمات

·         --------------------------------------------------------------------

·         قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي وجلوگيري از تزلزل آنها

·         قانون دیوان عدالت:فصل اول ـ تشکیلات

·         قانون دیوان عدالت: فصل دوم ـ صلاحیت و اختیارات دیوان

·         قانون دیوان عدالت: فصل سوم ـ ترتیب رسیدگی در دیوان

·         --------------------------------------------------------------------

·         آئین نامه طرز رسیدگی به هیاتهای حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال

·         قانون تخلفات جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 10/5/1375 مجمع تشخیص مصلحت نظام

·         قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 29/12/1353

·         قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22/4/1365

·         قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب 6/5/1364

·         قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم منشره در مجموعه قوانین 1312 مصوب 31/4/1312

·         قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای اتباع ایرانی

·         تصویب نامه هیات وزیران آئین نامه اجرائی قانون الزام اختصاص  شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب 1378

نظر شما در مورد وب سایت جدید ثبت احوال چیست؟



نظر شما در مورد برخورد کارکنان ثبت احوال استان با ارباب رجوع چیست؟


برای ورود به صفحه آمار رویدادهای حیاتی روی شکل زیر کلیک کنید