مهلت قانونی ثبت وفات 10روز پس از وقوع می باشد ثبت احوال نوین زمینه توسعه پایدار کارت ملی هوشمنددروازه ورودبه دولت الکترونیک

پیام تسلیت و همدردی

شنبه 30 مرداد 1395
پیام تسلیت و همدردی به مناسبت درگذشت ابوی گرامی جناب آقای مهندس طریقت معاون محترم برنامه ریزی، مدیریت و توسعه منابع انسانی سازمان ثبت احوال کشور ....  

بازدید مدیرکل ثبت احوال استان از ادارات تابعه

پنج شنبه 28 مرداد 1395
آقائی مدير كل ثبت احوال استان کردستان همراه با معاونین و کارشناسان اداره کل روزهای 26 و 27 مرداد ماه از ادارات ثبت احوال مریوان، سروآباد و بخش شویشه بازديد نمودند. ....  

گرامیداشت سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی

سه شنبه 26 مرداد 1395
روزسه شنبه 26 مرداد ماه همزمان با سالروز ورود آزادگان عزیز به میهن اسلامی از آزادگان شاغل در ثبت احوال استان تجلیل بعمل آمد. ....  

تحقق فعالیتهای طرح پایش نیازمند همکاری تمامی همکاران می باشد

یکشنبه 24 مرداد 1395
مدیرکل ثبت احوال کردستان گفت: تحقق برنامه ها و فعالیتهای طرح پایش نیازمند همکاری و هماهنگی هرچه بیشترتمامی همکاران در واحدهای ستاد و ادارات تابعه ثبت احوال استان می باشد. ....  

پیام تسلیت وهمدردی

چهار شنبه 20 مرداد 1395
پیام تسلیت و همدردی به مناسبت درگذشت والده مکرمه جناب آقای ابوترابی مشاور محترم رییس و مدیرکل حوزه ریاست سازمان ثبت احوال کشور ....  

پیام تسلیت و همدردی

شنبه 30 مرداد 1395

پیام تسلیت وهمدردی

چهار شنبه 20 مرداد 1395

پیام تسلیت وهمدردی

سه شنبه 12 مرداد 1395

·         قانون ثبت حوال

·         فصل 1:کليات

·         فصل 2:اسناد و مدارک ثبت احوال

·         فصل 3:ثبت ولادت

·         فصل 4:ثبت وفات

·         فصل 5:ازدواج و طلاق

·         فصل 6:صدور شناسنامه

·         فصل 7:صدور کارت شناسايي ملي

·         فصل 8:نام خانوادگي

·         فصل 9:تعويض شناسنامه هاي موجود

·         فصل 10:تهيه مقدمات

·         --------------------------------------------------------------------

·         قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي وجلوگيري از تزلزل آنها

·         قانون دیوان عدالت:فصل اول ـ تشکیلات

·         قانون دیوان عدالت: فصل دوم ـ صلاحیت و اختیارات دیوان

·         قانون دیوان عدالت: فصل سوم ـ ترتیب رسیدگی در دیوان

·         --------------------------------------------------------------------

·         آئین نامه طرز رسیدگی به هیاتهای حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال

·         قانون تخلفات جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 10/5/1375 مجمع تشخیص مصلحت نظام

·         قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 29/12/1353

·         قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22/4/1365

·         قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب 6/5/1364

·         قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم منشره در مجموعه قوانین 1312 مصوب 31/4/1312

·         قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای اتباع ایرانی

·         تصویب نامه هیات وزیران آئین نامه اجرائی قانون الزام اختصاص  شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب 1378

نظر شما در مورد وب سایت جدید ثبت احوال چیست؟نظر شما در مورد برخورد کارکنان ثبت احوال استان با ارباب رجوع چیست؟


برای ورود به صفحه آمار رویدادهای حیاتی روی شکل زیر کلیک کنید